فرصتهای شغلی امروز

    فرصت شغلی امروز کاریابی آینده سازان1394/09/07

 

کد

عنوان

شغل

 فعالیت

کارگاه

جنس

سن

تحصیلات

سابقه کار

ساعت

کاری

 حقوق 

و مزایا

محدوده

آدرس

2383

حسابدار

شرکت ابرسازی

زن 30 لیسانس حسابداری   ترجیحا

 8-13

15-19

قانون کار  امیرکبیر 
2380 گرافیست   شرکت معماری زن/مرد   _ لیسانس مرتبط  دارای تجربه 

 8/5-13

16-20/5

550-600  قصرالدشت 
2378

کارمند طراح

پوستر و تراکت 

موسسه فرهنگی

هنری 

زن /مجرد

35

حداقل لیسانس  با تجربه 

8-14/5

یا

14/5-21 

توافقی   عفیف آباد
2384 

 تعمیرکار کامپیوتر

و شبکه

خدمات کامپیوتری  مرد 35 فوق دیپلم به بالا 

ترجیحا دارای

سابقه 

 7/30-16/30 حدود قانون کار   مشیر فاطمی
 2387 کمک حسابدار  شرکت تولیدی بوم 

 مرد/زن

مجرد

 _

لیسانس

حسابداری

گرایش صنعتی 

 دارای سابقه  8/15-16/45 قانون کار 

شهرک صنعتی

+

سرویس 

 

2375

 

خیاط  خیاطی و تولیدی  مرد   _ فرقی ندارد  دارای تجربه   8-14/30 قانون کار   مشیر فاطمی
2372 

مهندس

درایو تست 

 شرکت مخابراتی مرد/زن   _

 لیسانس کامپیوتر

یاict

با تجربه کامل

 بالاتر از 1 میلیون

در ماه

 قصرالدشت
 2371 دکل بند  شرکت مخابراتی  مرد   رشته های فنی

سابقه کار دکل

و ارتفاع 

بالاتر از 1 میلیون در ماه  قصرالدشت