فرصتهای شغلی

 فرصتهای شغلی امروزکاریابی آینده سازان 1393/08/03

 

 

ردیف

شغل

جنسیت

مدرک

تحصیلی

ساعت

کاری

سابقه

کاری

حقوق بیمه سرویس آدرس
 1014  حسابداری صنعتی  زن  لیسانس
حسابداری
 8تا17  حتما 3سال سابقه
داشته باشد
 اداره کار  دارد  دارد  محل کار: منطقه ویژه الکترونیک
1027 فروشنده   زن دیپلم به بالا  8تا13
16تا23 
لازم نیست   350 ندارد ندارد  سر دوزک
 1017  کارشناس مالی  زن  لیسانس یا
فوق لیسانس
حسابداری
 7:30تا13:30
16تا19
 حداقل 2 سال
سابقه مرتبط
 اداره کار  دارد  ندارد  آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی
1018  کارشناس اداری
(منشی دفتر مدیر عامل)
زن  لیسانس یا
فوق لیسانس
مرتبط
7:30تا13:30
16تا19 
 حداقل 2 سال
سابقه مرتبط
اداره کار  دارد ندارد  آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی
 
 1019  تحصیلدار  مرد  دیپلم یا فوق دیپلم  7:30تا13:30
16تا19
 لازم نیست  اداره کار  دارد  ندراد   آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی

892 استاد کار mdf مرد مهم نیست 7/30الی17/30 دارای سابقه کار توافقی دارد دارد والفجر
 891 فروشنده زن دیپلم به بالا 7-17  دارای فن بیان
اداره کار+پورسانت دارد دارد بلوار نصر
890 کاردان فنی برق مرد کاردان برق 7-17 فنی باشد
اداره کار دارد دارد بلوار نصر
889 کاردان تاسیسات مرد کاردان تاسیسات 7-17 فنی باشد اداره کار دارد دارد بلوار نصر
1024  3d max
کار حرفه ای
مرد زن مهم نیست  آزاد در زمینه 3dmax
حرفه ای باشد با نمونه کار 
 توافقی  ندارد  ندارد  4راه ستارخان
 1029  تراشکار  مرد  مهارت داشته باشد  8تا17  مهارت داشته باشد  900تا1میلیون  دارد  ندارد  مدرس
1032  فروشنده فرش زن   سیکل به بالا پاره وقت
4:30تا 21:30
یا
8:30
4:30تا 21:30 
لارم نیست اداره کار  بعد از مدتی  ندارد قصرالدشت 
1033  کارگر ساده انبار مرد   سیکل تا دیپلم  8:30تا13
16:30تا21:30
 لارم نیست  اداره کار  دارد  ندارد  قصرالدشت
 1034 کارگر  مرد دیپلم برق یا
مدرک فنی حرفه ای 
 8تا17  نداشته باشد
بهتر است
 روزانه
توافقی
 بیمه حوادث  ندارد 4راه هوابرد 
 1025  خدماتی  مرد مهم نیست  8تا17  ترجیحا داشته
باشد

 اداره کار

5شنبه ها تعطیل است

 دارد  دارد

 محل مصاحبه:
ملاصدرا

محل کار:
شهرک صنعتی

1026  مهندس الکترونیک  مرد زن  لیسانس
 الکترونیک
 8تا17  3سال

اداره کار 

 5شنبه ها تعطیل است

 دارد

دارد

 محل مصاحبه:
ملاصدرا

محل کار:
شهرک صنعتی

 
930
اپراتور دستگاه  زن
 مهم نیست
15تا23
لازم نیست
500
 دارد دارد شهرک صنعتی
 1035  جوشکار معمولی لوله
جوشکار حرفه ای لوله
 مرد   مدرک فنی حرفه ای  8تا17  مهارت داشته باشد  روزانه
توافقی
 بیمه حوادث  ندارد  راه هوابرد
937
کارگر ساده
 مرد  دیپلم به بالا 9تا5:20
لازم نیست
اداره کار
اضافه کار
 
 دارد ندارد
بلوار امیرکبیر
 938  جوشکاری برق  مرد  دیپلم  7:30تا 15:30  حداقل یک سال  اداره کار
 دارد  دارد  شهرک صنعتی
1036
حسابدار
نرم افزار پرس یا پژواک 
 زن فوق دیپلم به بالا   8تا14
15:30تا17:30
حتما داشته باشد  یک شیفت 400-450
2شیفت 600 
 فعلا بدون بیمه ندارد  میدان پارسه
 948  جوشکار  مرد  مهم نیست
 8تا17  تاحدودی آشنا به جوشکاری
Co2
 توافقی  دارد  دارد  شهرک صنعتی
1037 حسابدار  زن  لیسانس
حسابداری 
8تا:17:30  حتما داشته باشد   اداره کار  دارد ندراد پل باغ صفا  
1038  کمک نصاب  مرد دیپلم برق یا فوق
دیپلم 
8:30تا14   از برق کشی ساختمان
 سر در بیاورد
هر نصب 120 تومان
70% نصاب
30 یا 20 در صد کمک
نصاب 
 ندارد  ندارد خیابان برق 
1039 مشاور   مرد زن  مهم نیست 8:30تا14  از دوربین مدار
بسته اطلاع داشته باشد 
400  ندارد ندارد خیابان برق 
1009 کارشناس بهداشت
حرفه ای
مرد لیسانس 7تا4 ترجیحا
داشته باشد
اداره کار
به بالا

بعد از یک ماه بیمه ندارد بلوار ولایت
1012 کارگر مرد فرقی ندارد 8تا14
16تا24
چرخشی
لازم نیست اداره کار دارد دارد شهرک صنعتی
1013 منشی زن دیپلم به بالا 8تا13
16تا20
لازم نیست 550 بعد از 2ماه ندارد مدرس
1016 کارگر زن لارم نیست 8تا17 حتما در کارگری
سابقه داشته باشد
اداره کار

دارد ندارد بلوار محراب
1028 لوله کش آب و فاضلاب
ساختمان
مرد سیکل به بالا 8تا16 یک سال حدود 3میلیون دارد ندارد بندر عباس
 1029  تراشکار مرد  مهم نیست 8تا17   مهارت داشته باشد 900تا1میلون  دارد ندارد  مدرس
1031 کارگر  زن  مهم نیست  8:30تا12:30
16تا19:30
لازم نیست  دوره آموزشی 400
اداره کار
توافقی 
دارد  ندراد  4راه پارامونت