فرصتهای شغلی امروز

    فرصت شغلی امروز کاریابی آینده سازان 1394/05/11

کد شغل

شغل 

 سن 

 جنسیت 

مدرک تحصیلی 

ساعت کار 

سابقه کار 

 حقوق و مزایا 

 بیمه 

سرویس

محدوده ادرس

 

 1959

 

حسابدار 30 زن دیپلم به بالا 8/30-14 آشنا به شایگان سیستم  500  _ _  بلوار سرباز

 

1956

 

کارشناس بازاریابی  30 زن  دیپلم بهبالا  8-17

فن بیان قوی

مسلط به کامپیوتر

سابقه کار اداری

 

قانون کار بیمه  _ ملاصدرا

 

 

1955

مسئول دفتر 30 زن  دیپلم به بالا 8-17

 آشنایی کامل به کامپیوتر

فن بیان قوی

قانون کار بیمه _ ملاصدرا

 

1958

 

کمک مونتاژکار _ مرد سیکل به بالا

 7-14/30

14/30-18

آشنا به جوشکاری

وسنگ فرز

قانون کار  بیمه سرویس شهرک صنعتی

 

1948

 

نگهبان

40 مرد _ _ مناسب جهت امور نگهبانی  قانون کار  بیمه _  امیر کبیر

 

1946

 

کارمند پذیرش

30 زن

 لیسانس مکانیک

مدیریت وزبان

8-13

15-18

آشنا به امور پذیرش  قانون کار بیمه _ امیرکبیر

 

1947

 

مسئول بازرگانی

30 زن لیسانس 

 8-13

15-18

مسلط به زبان انگلیسی

و فن بیان بالا

قانون کار بیمه _ امیرکبیر

 

1943

 

فروشنده

فروشگاه بزرگ زنجیره ای

 30 زن  دیپلم به بالا دوشیفت

دارای فن بیان جهت

فروشندگی

قانون کار بیمه  _  پارک قوری

 

 1942

 

صندوقدار فروشگاه

بزرگ زنجیره ای

30  مرد لیسانس

 چرخشی

یک هفته9/30-16/30

یک هفته15-22

دارای سابقه کارحسابداری

یا صندوقداری

قانون کار  بیمه  _ رحمت آباد

 

 1940

 

 نیروی فنی هوشمند سازی

منازل

35 مرد  حداقل فوق دیپلم 8-17

 آشنا به سیم کشی ساختمان

و تابلو بندی

 قانون کار بیمه  _  خ قصرالدشت

 

1939

 

نیروی بخش بازرگانی  35  مرد

کارشناسی و ارشد رشته های

مرتبط

8-17

 مسلط به زبان انگلیسی

و آشنا به امور تجارت و صادرات

 توافقی قانون کار به بالا

 بیمه  سرویس شهرک صنعتی

 

 1938

 

مهندس مکانیک

یا مخابرات

35  مرد

کارشناسی ارشد مکانیک 

یا مخابرات

 8-17

دارای سابقه کار

در ارتباط با قطعات مخابراتی

توافقی

قانون کار به بالا

بیمه  سرویس شهرک صنعتی

 

1920

 

راننده نیسان

40 مرد  مهم نیست 8-17 دارای گواهینامه  900_1 بیمه  _  بلوار مدرس

 

1923

 

نصاب و

تعمیرکار

_ مرد مهم نیست  چرخشی  با تجربه

درصدی

70 درصد

 _  _ عادل آباد

 

1915

 

کاردان و دیپلم فنی

25 مرد

رشته های فنی

دیپلم و فوق دیپلم

8-17

فنی

جهت بخش تولید یک کارخانه

 

قانون کار

بیمه

سرویس شهرک صنعتی

 

1912

 

کارشناس فروش _ زن

دیپلم به بالا

8-13/30

16/30-19

دارای فن بیان بالا

500

+مبلغی از فروش

بیمه بعد

از  3ماه

 _  مطهری

 

1913

 

کارمند مدیریت _ زن

لیسانس مدیریت

بازرگانی

9-14

دارای فن بیان بالا

و ظاهر آراسته

توافقی بیمه _ خ اردیبهشت

 

1896

 

 اموربازرگانی 35  زن لیسانس بازرگانی  8-16  _ قانون کار  بیمه  _ پاسداران 

 

 1895

 

اموراداری و مالی  35 زن  لیسانس با تجربه کاری  8-16  دارای سابقه کار  قانون کار بیمه  _ پاسداران

 

1894

 

فروشنده 30 زن دیپلم

8-13

17-20

فن بیان جهت

فروشندگی

 قانون کار _  _ امیرکبیر

 

 1892

 

سرپرست فروش 40 مرد/متاهل  لیسانس مرتبط 8-17 دارای سابقه کار قانون کار  بیمه  _  مشیر غربی

 

 1890

 

موزع و بازاریاب  35  مرد  دیپلم به بالا 8ساعت کار _ قانون کار

 بیمه

+

پورسانت

 _

بیست متری

سینما سعدی

 

1889

 

نیروی تولید 35  مرد

فوق دیپلم مکانیک و برق

و فنی

8-16  فنی باشد توافقی بیمه  _  فلکه شهرداری

 

 1897

 

 منشی _ زن/فقط مجرد دیپلم به بالا 8-16/30

 آشنا به زبان انگلیسی

و کمی به عربی

آشنا به تایپ

کامپیوتر

 قانون کار  بیمه سرویس  شهرک صنعتی

 

 1899

 

نیروی شوینده

در کارواش

30  مرد فرقی ندارد  14-22  دارای توان کاری  1000000  بیمه  _  شهرک گلستان

 

 1902

 

نیروسی فنی  35  مرد  دیپلم فنی 9-18  فنی کار باشد  قانون کار  بیمه  _ شهرک صنعتی

 

 1905

 

راننده نیسان

یا پیکان بار

_  مرد  _ 8 ساعت کار توافقی

دارای ماشین

یا بدون ماشین

1/5 بیمه _ شهرک صنعتی