فرصتهای شغلی

 فرصتهای شغلی امروزکاریابی آینده سازان 1393/05/29

 

 

ردیف

شغل

جنسیت

مدرک

تحصیلی

ساعت

کاری

سابقه

کاری

حقوق بیمه سرویس آدرس
612 تراشکار و فرزکار مرد سیکل به بالا

6/30 الی 15/30

با سابقه کار اداره کار دارد دارد جاده شیراز سپیدان
611 فروشنده زن سیکل به بالا

9 الی 13

17 الی 21

فن بیان بالا و باسابقه کار 400 ندارد ندارد پارامونت
610 کارگر تولید مرد مهم نیست چرخشی   اداره کار دارد دارد زرقان
609   تکنسین کامپیوتر مرد لیسانس

8/30 الی 17/30

آشنا به نصب ویندوز و برد الکتریکی

اداره کار

دارد ندارد سینما سعدی
608 حسابدار زن/مرد لیسانس

8 الی 14

نرم افزار برایان

300

ندارد ندارد قاآنی
607     امور اداری زن دیپلم به بالا

8 الی 14/30

یک ماه آموزشی دارد

350

دارد ندارد معالی آباد
606 خدماتی زن مهم نیست

7/30 الی 14

13 الی 19

 

اداره کار

دارد ندارد عفیف آباد
604     مربی زبان زن لیسانس زبان

7/30 الی 14

13 الی 19

با سابقه کار

اداره کار

دارد ندارد عفیف آباد
603 مربی مهد کودک زن لیسانس روانشناسی

7/30 الی 14

13 الی 19

با سابقه کار

اداره کار

دارد ندارد عفیف آباد
600     اپراتور تولید زن مهم نیست

7 الی 15

یا

15 الی 23

 

450

دارد دارد شهرک صنعتی
599 نگهبان مرد مهم نیست

7 الی 19

 

900

ندارد ندارد ارم
598      حسابدار زن لیسانس

8 الی 13/30

15/30 الی 21

با سابقه کار

نرم افزار شایگان

   اداره کار

دارد ندارد چهارراه گمرک
596 منشی زن دیپلم به بالا

9 الی 14

فن بیان بالا و مسلط به اتوکد و حسابداری

300

ندارد ندارد شهرک گلستان