فرصتهای شغلی

 فرصتهای شغلی امروزکاریابی آینده سازان 1393/07/30

 

 

ردیف

شغل

جنسیت

مدرک

تحصیلی

ساعت

کاری

سابقه

کاری

حقوق بیمه سرویس آدرس
 1014  حسابداری صنعتی  زن  لیسانس
حسابداری
 8تا17  حتما 3سال سابقه
داشته باشد
 اداره کار  دارد  دارد  محل کار: منطقه ویژه الکترونیک
 1015  منشی زن کاردان به بالا  8تا17   لازم نیست 600   بعد از 2ماه دارد شهرک صنعتی 
 1017  کارشناس مالی  زن  لیسانس یا
فوق لیسانس
حسابداری
 7:30تا13:30
16تا19
 حداقل 2 سال
سابقه مرتبط
 اداره کار  دارد  ندارد  آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی
1018  کارشناس اداری
(منشی دفتر مدیر عامل)
زن  لیسانس یا
فوق لیسانس
مرتبط
7:30تا13:30
16تا19 
 حداقل 2 سال
سابقه مرتبط
اداره کار  دارد ندارد  آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی
 
 1019  تحصیلدار  مرد  دیپلم یا فوق دیپلم  7:30تا13:30
16تا19
 لازم نیست  اداره کار  دارد  ندراد   آدرس محل مصاحبه:
خیابان تختی

892 استاد کار mdf مرد مهم نیست 7/30الی17/30 دارای سابقه کار توافقی دارد دارد والفجر
 891 فروشنده زن دیپلم به بالا 7-17  دارای فن بیان
اداره کار+پورسانت دارد دارد بلوار نصر
890 کاردان فنی برق مرد کاردان برق 7-17 فنی باشد
اداره کار دارد دارد بلوار نصر
889 کاردان تاسیسات مرد کاردان تاسیسات 7-17 فنی باشد اداره کار دارد دارد بلوار نصر
1024  3d max
کار حرفه ای
مرد زن مهم نیست  آزاد در زمینه 3dmax
حرفه ای باشد با نمونه کار 
 توافقی  ندارد  ندارد  4راه ستارخان
 886  اپراتور دستگاه  مرد    8ساعت  فقط کاری باشد  اداره کار  دارد  دارد  شهرک صنعتی
882 صندوقدار  مرد   توافقی در محل مصاحبه اعلام میشود دارای سابقه کار صندوقداری اداره کار  دارد  ندارد چمران
 903  پشتیبان نرم افزار  زن/ترجیحا مجرد  لیسانس حسابداری یا it  8-16/30 ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری نیکان  بین500تا اداره کار    ندارد  زرهی
 901 منشی دندانپزشک زن/مجرد  دیپلم به بالا

 8-12

16-20

آموزش دارد ولی منزل حتما نزدیک محل کار باشد و دانشجو نباشد توافقی   ندارد  ملاصدرا
 1025  خدماتی  مرد مهم نیست  8تا17  ترجیحا داشته
باشد

 اداره کار

5شنبه ها تعطیل است

 دارد  دارد

 محل مصاحبه:
ملاصدرا

محل کار:
شهرک صنعتی

1026  مهندس الکترونیک  مرد زن  لیسانس
 الکترونیک
 8تا17  3سال

اداره کار 

 5شنبه ها تعطیل است

 دارد

دارد

 محل مصاحبه:
ملاصدرا

محل کار:
شهرک صنعتی

 
930
اپراتور دستگاه  زن
 مهم نیست
15تا23
لازم نیست
500
 دارد دارد شهرک صنعتی
                   
937
کارگر ساده
 مرد  دیپلم به بالا 9تا5:20
لازم نیست
اداره کار
اضافه کار
 
 دارد ندارد
بلوار امیرکبیر
 938  جوشکاری برق  مرد  دیپلم  7:30تا 15:30  حداقل یک سال  اداره کار
 دارد  دارد  شهرک صنعتی
 949 طراح
زن  کاردان برق یا مکانیک
به بالا
8تا17
آشنا به
eplan
یا اوتوکد صنعتی
یا
saliwork

اداره کار  دارد دارد شهرک صنعتی 
 948  جوشکار  مرد  مهم نیست
 8تا17  تاحدودی آشنا به جوشکاری
Co2
 توافقی  دارد  دارد  شهرک صنعتی
999  لوله کشی   مرد فرقی ندارد
7:30تا16:30  ماهر یا
نیمه ماهر
حداقل 700
بستگی به مهارت دارد 
بعد از یک ماه بیمه   ندارد  کار پروژه ای
الان محل کار  صدرا
1002 تحویل دهنده مرد حداقل دیپلم 8تا13
17تا20:30
ترجیحا
داشته باشد
اداره کار
حق ماموریت
بعد از 3ماه بیمه ندارد  امیر کبیر
1003 کمک حسابدار زن فرقی ندارد 8تا14 بهتر است
مسلط باشد
250تا300
توافقی
دارد ندارد امیر کبیر
1008 منشی تلفنی زن دیپلم به بالا 8تا2
یا
3تا8
ترجیحا
داشته باشد
ثابت 250
پورسانت
بعد از 3ماه بیمه ندارد فلکه گاز
1009 کارشناس بهداشت
حرفه ای
مرد لیسانس 7تا4 ترجیحا
داشته باشد
اداره کار
به بالا

بعد از یک ماه بیمه ندارد بلوار ولایت
1010 فروشنده مرد فرقی ندارد 8:30تا13:30
4تا8
لازم نیست توافقی ندارد ندارد 3راه احمدی
1012 کارگر مرد فرقی ندارد 8تا14
16تا24
چرخشی
لازم نیست اداره کار دارد دارد شهرک صنعتی
1013 منشی زن دیپلم به بالا 8تا13
16تا20
لازم نیست 550 بعد از 2ماه ندارد مدرس
1016 کارگر زن لارم نیست 8تا17 حتما در کارگری
سابقه داشته باشد
اداره کار

دارد ندارد بلوار محراب
1028 لوله کش آب و فاضلاب
ساختمان
مرد سیکل به بالا 8تا16 یک سال حدود 3میلیون دارد ندارد بندر عباس
 1029  تراشکار مرد  مهم نیست 8تا17   مهارت داشته باشد 900تا1میلون  دارد ندارد  مدرس
1031 کارگر  زن  مهم نیست  8:30تا12:30
16تا19:30
لازم نیست  دوره آموزشی 400
اداره کار
توافقی 
دارد  ندراد  4راه پارامونت