فرصتهای شغلی امروزکاریابی آینده سازان 1393/1/31

تاریخ

عنوان

شغل

جنسیت

مدرک

تحصیلی

ساعت

کاری

سابقه

کاری

حقوق بیمه سرویس آدرس
93/2/1 حسابدار خانم دیپلم بالا

8 تا 16

نرم افزار پژواک

اداره کار دارد -- خیابان تیموری
93/1/30 استاد کار MDF آقا مهم نیست

دو

شیفت

1 سال

اداره کار دارد -- گراش(با جای خواب)
93/1/28 کارگر کافی شاپ آقا/خانم

 

دیپلم

 

5 تا 12 شب

یا 8 صبح تا 3 بعد از ظهر

 --

 اداره کار

دارد -- معالی آباد
93/1/28  راننده پایه 2 آقا دیپلم 7 تا 17

کارت سلامت و هوشمند

با ایسوزو کار کرده باشد

 اداره کار

+

پورسانت

ندارد هزینه ایاب ذهاب فلکه گل سرخ
93/1/28 کارمند دفتر بیمه خانم فوق دیپلم به بالا

8 تا 2

 

-- توافقی  -- -- آستانه
93/1/27 کارگر ساده خانم کاردانی به باالا  8تا 16  اموزش می دهند توافقی

بیمه

بعد

از

دو ماه

-- بلوار عدالت
93/1/27 رویه کوب مبل آقا مهم نیست 8 تا 16 حتما دارای سابقه کار اداره کار  دارد -- شهرک صنعتی
93/1/27 اپراتور دستگاه برش و جوش  آقا نیروی فنی 8 تا 16

 

اموزش داده می شود  اداره کار  دارد --

 شهرک صنعتی

93/1/27 حسابدار  آقا/خانم کاردانی به بالا   8 تا 17  نرم افزار شایگان اداره کار به بالا دارد  -- شهرک صنعتی
93/1/27

 

 منشی

 

 خانم  مسلط به آفیس 8 تا 17  --  اداره کار دارد  -- بلوار کبیر
93/1/27 طراح شبکه خانم کارشناسی کامپیوتر 7:30 تا 16 دارای سابقه کار اداره کار دارد دارد شهرک صنعتی
93/1/27 جوشکار CO2و ارگون آقا مهم نیست

7:30

تا

16:30

دارای سابقه کار اداره کار دارد دارد شهرک صنعتی
93/1/27  نیروی فنی  آقا  دیپلم فنی 7:30 تا 17

 ترجیحا

با

سابقه

اداره کار  دارد  دارد شهرک صنعتی
93/1/26  حسابدار آقا/ خانم  فوق دیپلم به بالا

9 تا 13:30

و 5 تا 9

 ترجیحا

با

سابقه

500  دارد  -- خ داریوش
93/1/26 مدیر فروش آقا/ خانم فوق دیپلم به بالا  8 تا 16

 ترجیحا

با

سابقه

اداره کار

 دارد -- شهرک صنعتی
93/1/23  برنامه نویس  آقا/خانم  کارشناسی کامپیوتر یا IT 8 تا 16  اشنا به SQL, cشارپ اداره کار  دارد  -- زند
93/01/11

 منشی امور

اداری ومالی

خانم لیسانس 8 تا 16

شبکه

و IT

400/000

الی

500/000

 دارد -- خیابان نشاط
93/01/11

 امور اداری

 وحسابداری

خانم لیسانس  7 تا 16  حسابداری

 اداره کار

+

اضافه کاری

دارد  -- پودنک
93/01/11 آبدارچی  آقا سیکل - دیپلم 7 تا 15  -- 300/000  دارد -- ابیوردی
93/01/16

اپراتور 

دستگاه

خانم --  7 تا 15  -- 380/000

بعد از

3ماه

دارد شهرک صنعتی
93/01/16 مسئول فنی  خانم

 کارشناس شیمی /

صنایع غذایی

 7 تا 15  -- 400/000

بعد از

3ماه

 دارد  شهرک صنعتی
93/01/16 خدماتی آقا سیکل

 8 تا 16

یا

16تا24

 سواد

داشته

باشد

اداره کار  دارد  -- بلوار ستارخان
93/01/16  صندوق دار آقا/خانم فوق دیپلم به بالا

11تا16

20تا24

 --  اداره کار  دارد  -- بلوار ستارخان
93/01/16  کارگر  آقا  --

 8:30

تا 13 و

16:30

20:30

 جوان 400/000  --  --  خیابان رودکی
93/01/16  امور اداری خانم دیپلم به بالا 8تا 14  جوان 350/000     خیابان فردوسی